X
JOUW WINKELWAGEN 0ITEMS
CART SUBTOTAAL: € 0,00
GA NAAR AFREKENEN
Tel: 001-888-665-8188(6AM - 8PM PST)
helpen

Algemene voorwaarden

Gebruikers account

Welkom op Chamaripashoes.com.

Wij bieden u goederen en diensten aan met inachtneming van de kennisgevingen, bepalingen en voorwaarden die in deze overeenkomst zijn uiteengezet (de "Overeenkomst"). Het is een mogelijk dat we van tijd tot tijd de voorwaarden wijzigen die van toepassing zijn op het gebruik van onze website alsook stukken van onze website wijzigen, verplaatsen, verwijderen of toevoegen. Telkens wanneer u onze website wil gebruiken, raadpleegt u best deze Algemene voorwaarden om ervoor te zorgen dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Chamaripashoes.com heeft het recht om deze website en deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Om bij ons te winkelen, moet u minimaal 16 jaar oud zijn. Elke toegang tot het browsen of anderszins gebruik van onze website geeft aan dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden in deze Overeenkomst. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, dient u de toegang tot of het gebruik van de website te beëindigen. Lees deze overeenkomst aandachtig voordat u doorgaat.

Gelieve ook onsPrivacybeleid te lezen met betrekking tot de door u verstrekte persoonlijke informatie. Chamaripashoes.com kan u, indien u hiermee instemt, elektronische post toesturen met als doel u op de hoogte te houden van wijzigingen aan de website, de producten of de diensten van Chamaripashoes.com of voor andere gelijkaardige doeleinden. U kan zich ten alle tijde afmelden door de link te gebruiken vermeld in onze e-mailnieuwsbrief of uw persoonlijke abonnementsinstelling te wijzigen nadat u bent ingelogd.

Als u vragen heeft over de voorwaarden of het gegevensbeschermingsbeleid, kan u altijd contact met ons opnemen via [email protected]

2. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Wanneer u deze website gebruikt, gaat u akkoord met de verwerking van uw informatie en details en verklaart u dat alle verstrekte informatie en gegevens juist zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. U verklaart en garandeert dat u ten minste 16 jaar oud bent of de website bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd. Behoudens de voorwaarden van deze overeenkomst verleent Chamaripashoes.com u een beperkte, herroepelijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor de toegang tot en het gebruik van de website door deze alleen op uw internetbrowser weer te geven voor het winkelen voor persoonlijke items die op de website worden verkocht en niet voor commercieel gebruik of gebruik namens derden, tenzij Chamaripashoes.com vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Elke inbreuk op deze overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke herroeping van de in deze paragraaf verleende licentie zonder u hier kennis van te geven.

Met uitzondering van hetgeen is toegestaan in de bovenstaande paragraaf, mag u geen werken reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, er afgeleide werken van maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren,uit elkaar halen, decompileren of anderszins exploiteren van deze website of enig deel ervan, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door Chamaripashoes.com werd toegestaan. U mag op geen enkele manier commercieel gebruik maken van de informatie die op de website wordt aangeboden of gebruik maken van de website ten voordele van een ander bedrijf, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk door Chamaripashoes.com werd toegestaan. Chamaripashoes.com behoudt het recht om service te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren indien Chamaripashoes.com van mening is dat het klantgedrag de geldende wetgeving schendt of schadelijk is voor de belangen van Chamaripashoes.com.

U zal via deze website geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden, verspreiden of anderszins publiceren dat: (a) in strijd is met of inbreuk maakt op de auteursrechten, patenten, handelsmerken, servicemerken, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon; (b) lasterlijk, bedreigend, beledigend, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch is of aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de lokale of internationale wetgeving; of (c) eventuele bugs, virussen, wormen, valluiken, Trojaanse paarden of andere schadelijke codes of eigenschappen bevat. Chamaripashoes.com kan u een wachtwoord en accountidentificatie toewijzen zodat u bepaalde delen van deze website kan openen en gebruiken. Telkens wanneer u het wachtwoord of de identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om de website te openen en te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Chamaripashoes.com is niet verplicht de autorisatie of de bron van enige dergelijke toegang of gebruik van de website te onderzoeken.

U bent als enige verantwoordelijk voor iedereen die het wachtwoord en de identificatie, die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, gebruikt om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van deze website, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van de website daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar zonder beperkingen, en alle communicatie, uitzendingen en verplichtingen (inclusief, maar zonder beperking, financiële verplichtingen) die zijn ontstaan door dergelijke toegang of gebruik. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u is toegewezen. U dient Chamaripashoes.com onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende schending van de veiligheid van deze website.

In overeenstemming met de douanevoorschriften moeten klanten juiste en nauwkeurige gegevens verstrekken. Alle namen van ontvangers, adressen en betalers moeten geldig zijn. Bepaalde landen verzoeken de geadresseerde een ID of paspoort in te dienen om de bestelling te verzenden of voor betalingsverificatiedoeleinden. Alleen de klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die zij ons verstrekken. Mocht de informatie onjuist zijn en dit problemen veroorzaken bij verzendingen, leveringen of douaneformaliteiten, dan zijn wij niet verantwoordelijk en bieden wij in dergelijke gevallen geen compensatie aan.

Chamaripashoes.com zal zich altijd houden aan de wet en we herinneren gebruikers eraan hetzelfde te doen. De klant is verantwoordelijk om te voldoen aan alle wet- en regelgevingen in hun eigen land. G elieve ons privacybeleid te raadplegen voor meer informatie.

3. GEGEVENS- & INFORMATIEBELEID

Wanneer u deze website gebruikt en er bestellingen via plaatst, stemt u ermee in om ons uw e-mailadres, postadres en/of andere contactgegevens naar waarheid en exactheid te verstrekken. U gaat er ook mee akkoord dat we indien nodig deze informatie kunnen gebruiken om contact met u op te nemen in de context van uw bestelling.

We respecteren uw recht op privacy. Raadpleeg onsPrivacybeleidom inzicht te verkrijgen in hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

4. FOUTEN

Indien u ontdekt dat er een fout is opgetreden bij het invoeren van uw persoonlijke gegevens tijdens uw registratie als gebruiker van deze website, kan u deze wijzigen in de sectie "Mijn account". U bent ten alle tijde in staat om fouten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die tijdens het aankoopproces zijn verstrekt, te corrigeren door contact met ons op te nemen. U heeft evenals het recht om rectificaties uit te voeren via Chamaripashoes.com zoals in ons Privacybeleid wordt beschreven. Op onze website worden bevestigingsvakken weergegeven doorheen de verschillende secties van het aankoopproces waardoor de bestelling niet kan doorgaan indien de informatie in deze secties niet correct verstrekt werd. Ook biedt onze website informatie over alle items die u tijdens het aankoopproces aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd, zodat u voordat u de betaling doet, de details van uw bestelling kan wijzigen.

Als u na het voltooien van het betalingsproces een fout in uw bestelling ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met onze klantenservice of het bovenstaande e-mailadres om de fout te corrigeren.

Hoewel Chamaripashoes.com ernaar streeft om nauwkeurige product- en prijsinformatie te verstrekken, kunnen er prijs- of typografische fouten optreden. Chamaripashoes.com kan de prijs van een artikel pas bevestigen nadat u de bestelling geplaats heeft. In het geval dat een artikel vermeld wordt voor een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout in de prijsbepaling of productinformatie, heeft Chamaripashoes.com het recht om, naar eigen goeddunken, bestellingen voor dat artikel te weigeren of te annuleren. In het geval dat een artikel verkeerd geprijsd werd, kan Chamaripashoes.com, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor verdere instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte brengen van een dergelijke annulering.

5. HANDELSREGELS

5.1 Prijs en Betaling

Alle prijzen zijn inclusief btw (indien van toepassing) tegen het tarief dat van toepassing is op het land van ontvangst en zijn correct op het moment dat de informatie op het systeem wordt ingevoerd. Indien we om welke reden dan ook uw artikelen niet kunnen verzenden, wordt de waarde van de artikelen die niet verzonden zijn, teruggestort op uw Chamaripa-portefeuille op uw Chamaripashoes.com account of op de oorspronkelijke betaalmethode.

Alle prijzen zijn exclusief bezorgkosten. De totale kosten van de bestelling zijn de prijs van de bestelde producten plus de verzendkosten.

Prijzen kunnen op elk moment gewijzigd worden, maar (anders dan zoals hierboven uiteengezet) hebben geen invloed op de bestellingen waarvoor we een orderbevestiging verzonden hebben.

Nadat u alle artikelen heeft geselecteerd die u wil kopen, worden deze toegevoegd aan uw winkelmandje. De volgende stap is de bestelling te verwerken en de betaling uit te voeren. Daartoe moet u de stappen van het aankoopproces volgen en de gevraagde informatie in iedere stap opgeven of verifiëren. Bovendien kan u tijdens het aankoopproces, vóór betaling, de details van uw bestelling wijzigen. U kan een gedetailleerde beschrijving van het aankoopproces in onze winkelgids terugvinden. Ook indien u een geregistreerde gebruiker bent, is een dossier van alle door u geplaatste bestellingen beschikbaar onder "Mijn account". U kan kiezen uit de volgende betaalmethodes: Visa, Mastercard, American Express, Union Pay, Paypal, online bankieren etc.

Om het risico van niet-geautoriseerde toegang te minimaliseren, worden uw creditcardgegevens gecodeerd. Zodra we uw bestelling ontvangen hebben, vragen we een pre-autorisatie aan van uw kaart om ervoor te zorgen dat er voldoende geld is om de transactie te voltooien. De betaling wordt voltooid op het moment dat uw bestelling ons magazijn verlaat.

Indien u op "Betaling autoriseren" klikt, bevestigt u dat de creditcard van u is. Creditcards worden onderworpen aan een verificatie en autorisatie door de kaart uitgevende instantie. Indien de entiteit de betaling niet autoriseert, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of niet-levering en kunnen wij geen enkel contract met u sluiten.

5.2 Kleuren

Wij doen er alles aan om de kleuren van onze producten die op de website verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Aangezien de werkelijke kleuren die u ziet echter afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen wij niet garanderen dat elke monitor de kleur nauwkeurig weergeeft.

5.3 Verpakking

Tenzij anders bepaald, voldoen wij alleen aan de minimale verpakkingsnormen van de geselecteerde transportmethode. De kosten van alle door u gevraagde speciale verpakking, inlading of versteviging worden door u betaald.

5.4 Verzending & Bezorging

Chamaripashoes.com expedieert vanuit verschillende warenhuizen in verschillende landen. Voor bestellingen die meer dan één artikel bevatten, kunnen we naar eigen goeddunken en op basis van onze voorraadniveaus, uw bestelling opsplitsen in verschillende pakketten. Wij streven ernaar om bestellingen binnen de zeven werkdagen na plaatsing ervan te leveren. Drukke verkoopperioden kunnen er echter wel voor zorgen dat leveringen langer duren. Houd er rekening mee dat zaterdagen en zondagen niet als werkdagen gezien worden. Indien u uw bestelling niet binnen de tien (10) werkdagen ontvangen hebt, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected]

5.5 Eigendom en risico van verlies

De levering gebeurt via een koerier. Het risico van verlies of beschadiging gaat daarna over op de Koper. Elke claim van de Koper met betrekking tot schade tijdens de verzending of levering dient rechtstreeks aan de koerier te worden gericht. Eventuele claims van de Koper tegenover ons bedrijf wegens tekortkoming of schade voorafgaand aan de levering moeten binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen aangegeven worden, vergezeld van de originele transportbonnen ondertekend door de koerier, waarin de koerier aangeeft de goederen ontvangen te hebben van ons in de geclaimde staat. Niettegenstaande het risico van verlies voor de Koper, blijft de eigendom en het eigendomsrecht van de verkochte goederen bij ons Bedrijf totdat alle betalingen, inclusief uitgestelde betalingen die blijken uit bankbiljetten of anderszins, rente en boekingskosten contant zijn gemaakt en de Koper ermee instemt alle handelingen te verrichten die nodig zijn om dit recht en de juiste titel in ons Bedrijf te perfectioneren en te behouden.

5.6 Retournering van producten

Goederen kunnen gedurende een bepaalde periode worden geretourneerd. De exacte retourtermijn en het retourbeleid verschilt van land tot land. Gelieve contact op te nemen met onze klantenservice voor gedetailleerde informatie. Klanten die goederen retourneren zijn verantwoordelijk voor de vrachtkosten.

Items in onjuiste maten en/of met kwaliteitsproblemen kunnen worden ingeruild. Voor defecte producten geldt: indien een defect of schade wordt bevestigd op de geretourneerde producten, zullen wij u een volledige terugbetaling vorderen inclusief de kosten die u heeft opgelopen gedurende de levering en retourzending. De terugbetaling zal worden gestort op uw Chamaripa-portefeuille of op de oorspronkelijke betalingsmethode.

De volgende items kunnen niet worden geruild of geretourneerd: bodysuits, lingerie en nachtkleding, badkleding, sieraden en accessoires (behalve sjaals, tassen en zeemeermindekens).

5.7 Recensies en opmerkingen

Met uitzondering van wat elders in deze overeenkomst of op de website vermeld wordt, is alles wat u indient of plaatst op de website en/of voorziet voor Chamaripashoes.com, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, video's, ideeën, knowhow, technieken, vragen, beoordelingen,opmerkingen en suggesties (gezamenlijk "inzendingen"), behandeld als vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. Door iets in te zenden of te plaatsen, stemt u er onherroepelijk mee in de toegang en alle IE-rechten zonder aanklacht te licentiëren (met uitzondering van de morele rechten zoals het auteursrecht). Chamaripashoes.com heeft het royalty-vrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en overdraagbare recht om dergelijke inzendingen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te tonen, te publiceren, uit te voeren, te verkopen, te verhuren, te verzenden, te bewerken, afgeleide werken van te maken op eender welke manier en in eender welke vorm dan ook en dergelijke inzendingen te vertalen, te wijzigen, te reverse-engineeren of te decompileren. Alle inzendingen worden automatisch het enige en exclusieve eigendom van Chamaripashoes.com en worden niet aan u geretourneerd. U stemt ermee in Chamaripashoes.com in de toekomst geen enkel geschil aan de orde te stellen in verband met het gebruik van inzendingen.

U garandeert dat uw inzendingen, geheel of gedeeltelijk, duidelijk en vrij zijn van enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, geschillen of claims van derden. Chamaripashoes.com aanvaardt van u geen aansprakelijkheid voor enig misbruik van auteursrechten of andere rechten van derden. U verbindt zich ertoe de Sponsor te verdedigen en schadeloos te stellen voor eventuele verliezen die het gevolg zijn van het gebruik van de inzendingen voor welke doeleinden dan ook.

Naast de rechten die van toepassing zijn op eender welke inzending, verleent u Chamaripashoes.com ook het recht om de naam te gebruiken die u indient met een recensie, commentaar of indien van toepassing, andere inhoud, in de vorm van een dergelijke recensie, commentaar of andere inhoud. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins de controle heeft over alle rechten op de beoordelingen, opmerkingen en andere inhoud die u op deze website plaatst en dat het gebruik van uw beoordelingen, opmerkingen of andere inhoud door Chamaripashoes.com geen inbreuk maakt op de rechten van derden. U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of Chamaripashoes.com of derden misleiden met betrekking tot de herkomst van inzendingen of inhoud. Chamaripashoes.com kan, maar is niet verplicht om inzendingen (inclusief opmerkingen of recensies) om welke reden dan ook te verwijderen of te bewerken.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHT

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, geregistreerde handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op alle materialen of inhoud die als onderdeel van de website geleverd worden ten alle tijde aan ons toebehoren of aan degenen die ons de licentie voor het gebruik ervan verlenen. U mag dit materiaal alleen gebruiken voor zover wij of de gebruikslicentiegevers dit uitdrukkelijk toestaan. Dit belet u niet om deze website te gebruiken voor zover nodig om de informatie over uw bestelling of contactgegevens te kopiëren. Chamaripa is een geregistreerd handelsmerk, dienstmerk en/of handelsnaam van ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED. Er mag geen gebruik worden gemaakt van deze merken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chamaripa, behalve indien nodig om de producten of diensten van Chamaripa nauwkeurig te identificeren.

7. LINKS VAN DERDEN EN MIDDELEN

De links naar andere websites en bronnen door derden aangeboden die onze website bevat (inclusief onze plug-ins links naar websites van derden voor het delen van sociale media), worden ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze websites of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

8. GEBEURTENISSES BUITEN ONZE CONTROLE

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige niet-naleving of vertraging in de naleving van de verplichtingen die wij op grond van een contract op ons nemen wanneer deze veroorzaakt worden door gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen ("overmacht"). Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke handeling, gebeurtenis, niet-uitoefening, nalatigheid, omissie of ongeval dat buiten onze redelijke controle valt, met inbegrip van, onder andere, het volgende:

i. Staking, uitsluiting of andere vormen van protest.

ii. Burgerlijke onrust, oproer, revolte, civiele onrust, opstand, invasie, terroristische aanval of terroristische dreiging, oorlog (verklaard of niet), dreiging of voorbereiding op oorlog.

iv. Onvermogen om gebruik te maken van treinen, schepen, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere openbare of particuliere vervoermiddelen.

v. Het niet kunnen gebruiken van openbare of particuliere telecommunicatiesystemen.

vi. Handelingen, decreten, wetten, regels, voorschriften of beperkingen van enige overheid of overheidsinstantie.

vii. Staking, falen of ongeval in het zee- of binnenvaartvervoer, postvervoer of enig ander type van vervoer.

Het is wel te verstaan dat onze verplichtingen afgeleid van onze overeenkomsten worden opgeschort gedurende de periode waarin de overmacht voortduurt en dat wij een verlenging van termijn krijgen om aan deze verplichtingen te voldoen met een hoeveelheid tijd die gelijk is aan de tijd dat de overmacht situatie heeft geduurd. Wij zullen alle rationele middelen ter beschikking stellen om een einde te maken aan de situatie van overmacht of om een oplossing te vinden die ons in staat stelt onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst ondanks de situatie van overmacht na te komen.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID, WETTELIJKE RECHTEN VAN DE CONSUMENT

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze voorwaarden, is onze aansprakelijkheid met betrekking tot elk product dat op onze website wordt aangeschaft, strikt beperkt tot de aankoopprijs van dat product. Ongeacht het bovenstaande zal onze aansprakelijkheid in de volgende gevallen niet worden opgeheven of beperkt:

i. in geval van overlijden of persoonlijke schade veroorzaakt door onze nalatigheid

ii. in geval van fraude of frauduleus bedrog;

iii. n ieder geval waarin het onwettig of illegaal is om onze aansprakelijkheid uit te sluiten, te beperken of te trachten uit te sluiten of te beperken.

Ongeacht de bovenstaande paragraaf en voor zover wettelijk toegestaan en tenzij deze voorwaarden anders aangeven, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende verliezen, ongeacht hun oorsprong:

i. verlies van inkomsten of omzet;

ii. bedrijfsschade;

iii. winstderving of verlies van contracten;

iv. verlies van verwachte besparingen;

v. verlies van gegevens; en

vi. verlies van bedrijfs- of managementtijd.

Vanwege het open karakter van deze website en de mogelijkheid op fouten in de opslag en overdracht van digitale informatie kunnen wij niet instaan voor de juistheid en veiligheid van de via deze website overgedragen of verkregen informatie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op deze website. Alle op deze website getoonde productbeschrijvingen, informatie en materialen worden aangeboden "zoals ze zijn", zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties of voorwaarden daarvan, met uitzondering van die welke wettelijk zijn vastgelegd. In die zin zijn wij, indien u als consument of gebruiker een overeenkomst aangaat, verplicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met het contract en zijn wij jegens u aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het moment van levering bestaat. Er wordt van uitgegaan dat de goederen in overeenstemming zijn met het contract indien ze: (i) voldoen aan de door ons gegeven beschrijving en de kwaliteiten bezitten die wij op deze website representeren; (ii) geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor dit soort goederen normaal gesproken gebruikt worden; (iii) de kwaliteit en prestaties laat zien die normaal zijn voor goederen van hetzelfde type en die redelijkerwijze kunnen worden verwacht voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij alle garanties en voorwaarden (expliciet of impliciet) uit, behalve die welke niet rechtmatig kunnen worden uitgesloten.

10. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE