ส่งทั่วโลก,กลับมาอีก 30 วัน!
Tel: 001-888-665-8188(6AM - 8PM PST)ช่วยด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บัญชีผู้ใช้

สำหรับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับอนุญาตให้สร้างบัญชีที่ลงทะเบียนได้เพียงรายการเดียวตามค่าเริ่มต้น สำหรับลูกค้าที่พยายามสร้างหลายบัญชีเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

การยกเลิกการสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของพวกเขาเมื่อใดก็ได้ก่อนที่จะมีการจัดส่ง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา อย่างไรก็ตามเมื่อมีการจัดส่งคำสั่งซื้อแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้ เมื่อได้รับแพคเกจ นโยบายการคืนสินค้าของเรามีผลบังคับใช้.

การจัดส่งและการส่งมอบ

เวลาในการจัดส่งที่แสดงบน CHAMARIPA หมายถึงเวลาโดยประมาณสำหรับแพคเกจที่จะออกจากเรา เนื่องจากการจัดส่งสินค้าที่แท้จริงของการสั่งซื้อของคุณสามารถได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มากเกินกว่าการควบคุมของ CHAMARIPA เมื่อการจัดส่งได้ออกจากสถานที่ของเราแล้ว เราแนะนำว่าลูกค้าที่มีโอกาสพิเศษหรือเหตุการณ์ที่พวกเขาจะต้องการใช้สินค้าของพวกเขา เช่นวันเกิด พวกเขาควรสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า.
CHAMARIPA ไม่สามารถรับผิดชอบในการจัดส่งล่าช้าได้ อย่างไรก็ตามเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ราบรื่น.
ในการสั่งวื้อใดๆที่ไม่มีการประกันภัย การจัดส่งจะไม่เป็นความรับผิดชอบของ CHAMARIPA และลูกค้าจะต้องมีภาระผูกพันอย่างเต็มที่ในความรับผิดชอบสำหรับแพคเกจของพวกเขาในระหว่างกระบวนการจัดส่งสินค้า.
CHAMARIPA ให้ข้อมูลผ่านแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของเราและผ่านจดหมายข่าวให้กับลูกค้า ซึ่งให้รายละเอียดของการขนส่งล่าช้าเนื่องจากช่วงคริสต์มาส และกระตุ้นให้ลูกค้าสั่งซื้อล่วงหน้า ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบหากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อของพวกเขาในเวลาสำหรับวันคริสต์มาส.
อาจมีโอกาสเมื่อ CHAMARIPA ยืนยันการสั่งซื้อของคุณแต่ในภายหลังเรียนรู้ว่าจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อได้ ในกรณีที่เราไม่สามารถจัดหาสินค้าที่คุณสั่งซื้อในเวลาที่ต้องการ CHAMARIPA จะติดต่อลูกค้าและเสนอที่จะยกเลิกการสั่งซื้อและการคืนเงินค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อทั้งหมด เราพยายามที่จะทำให้ขั้นตอนการจัดส่งง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเราสามารถที่จะจัดส่งสินค้าให้คุณไปยังที่บ้านหรือสถานที่ทำงานของคุณ เราสามารถจัดส่งไปยังตู้ไปรษณีย์ PO Boxes ผ่านวิธีการจัดส่งทุกประเภท ยกเว้นวิธีการจัดส่งที่เร่งด่วนซึ่งจะต้องมีลายเซ็นเมื่อมีการส่งมอบ การจัดส่งแบบเร่งด่วนสามารถจัดส่งไปยังที่อยู่ตามปกติเท่านั้น .
เวลาการจัดส่งและการส่งมอบจะคำนวณตามเวลาในวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในกรณีของวันหยุดที่สำคัญเช่นวันคริสต์มาสและวันตรุษจีน โปรดให้เวลาการส่งมอบนานขึ้น ในช่วงโอกาสพิเศษเหล่านั้นเราจะทำการแจ้งให้ทราบถึงความล่าช้าที่เป็นไปได้.
ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ที่อยู่จัดส่งที่สมบูรณ์และถูกต้อง CHAMARIPA ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งของคุณเมื่อแพคเกจได้รับการจัดส่งแล้ว และ CHAMARIPA จะไม่รับผิดชอบสำหรับแพคเกจสูญหายเนื่องจากที่อยู่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง.
CHAMARIPA ไม่สามารถรับผิดชอบสำหรับแพคเกจใดๆที่ไม่สามารถผ่านศุลกากรท้องถิ่นและถูกทำลายเนื่องจากรายการที่ผิดกฎหมายในประเทศปลายทาง ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นของตนแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้เรายังไม่สามารถรับผิดชอบต่อภาษีนำเข้าที่อาจเกิดขึ้นและเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ถ้ามี โปรดทราบว่าประกันภัยการขนส่งไม่ครอบคลุมประเด็นใดๆของศุลกากรรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าที่ถูกทำลายหรือยึดเนื่องจากสถานะที่ผิดกฎหมายของพวกเขาในประเทศปลายทางใดๆที่กำหนด .
หากผู้ซื้อจะปฏิเสธแพคเกจเนื่องจากภาษีอากรนำเข้าหรือภาษีทั่วไป ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ.
คำสั่งซื้อทั้งหมดที่รายงานว่า "จัดส่งแล้ว" โดยบริษัทขนส่ง จะถือว่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว CHAMARIPA ไม่สามารถรับผิดชอบในการไม่ได้รับการจัดส่งได้ในกรณีนี้ .
ถ้าการจัดส่งล้มเหลวด้วยเหตุผลใดๆและที่อยู่ที่ส่งไปเป็นที่อยู่ที่ถูกต้องตามที่ระบุโดยลูกค้า CHAMARIPA ไม่สามารถรับผิดชอบหากแพคเกจจะถูกส่งกลับมาให้เรา.
สิ่งที่ลูกค้าสั่งซื้อคือสิ่งที่เราจัดส่ง เราไม่สามารถรับผิดชอบสำหรับลูกค้าที่ได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้องซึ่งเกิดจากพวกเขาสั่งซื้อผิด สินค้าทั้งหมดที่ไม่ได้รับตามใบสั่งซื้อจะต้องรายงานภายใน 3 เดือนนับจากวันที่เราจัดส่งสินค้าให้กับคุณ สำหรับละตินอเมริกากำหนดเวลานี้จะขยายเป็น 4เ ดือนสำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ ระยะเวลานี้กำหนดตามการจัดส่งสินค้าตามราคากำหนด การจัดส่งโดย Priority mail และการจัดส่งคามวิธีมาตรฐาน นอกจากนี้ยังต้องรายงานปัญหาการจัดส่งแบบเร่งด่วนทั้งหมดภายใน3เดือนนับจากวันที่จัดส่งเช่นกัน หลังจากเวลานี้เราจะไม่สามารถตรวจสอบได้และไม่สามารถร้องขอการชดเชยได้ โปรดทราบว่านโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับแพคเกจที่ส่งผ่านวิธีการจัดส่งแบบเร่งด่วนซึ่งแสดงเผลการจัดส่งและการติดตามในเว็บไซต์ของบริษัทขนส่งเอง.

การแลกเปลี่ยนและการตืน (รับประกันคืนเงิน)

ถ้าเมื่อคุณได้รับผลิตภัณฑ์ของคุณและคุณไม่พอใจอย่างแน่นอน คุณอาจจะส่งคืนสินค้าให้เราภายใน7วันสำหรับการคืนเงิน เงินคืนจะใช้เวลาประมาณ5วันทำการสำหรับการดำเนินการเมื่อสินค้าได้มาถึง ระนะเวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการชำระเงินที่ใช้ (เช่น PayPal บริษัทบัตรเครดิตฯลฯ) สินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม กล่องเดิมจะต้องเหมือนเดิมทั้งหมด และรวมพร้อมกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ทุกอย่าง คู่มือ ช้อนรองเท้า.
คุณต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราก่อนที่จะส่งรายการใดๆกลับมา สินค้าที่ส่งคืนโดยไม่แจ้งให้ทราบจะไม่ได้รับเงินคืน.
การรับประกันคืนเงินไม่ครอบคลุมการสั่งซื้อแบบปริมาณหรือขายส่ง และการสั่งซื้อที่ออกแบบเเอง .
การจัดส่งสินค้ากลับไปยัง CHAMARIPA ลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายเอง เราไม่สามารถคืนเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ได้.
สินค้าใดๆที่ไม่พบข้อบกพร่องหรือชำรุดสามารถขอคืนผลิตภัณฑ์ได้ภายในเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น สินค้าที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่จะถูกส่งคืนไปให้ลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง.
โดยค่าเริ่มต้นยอดเงินคืนจะต้องไม่เกินยอดเงินในใบสั่งซื้อเดิมที่จ่ายให้กับ CHAMARIPA CHAMARIPA ไม่รับผิดชอบและไม่มีความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของธนาคารหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะถูกดำเนินการโดยธนาคารที่ออกบัตรและจะไม่ได้รับเงินคืนโดย CHAMARIPA.

กรณีที่ไม่สามารถคืนได้

กรณีได้รับส่วนลดหรือไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆอีกต่อไป จะสามารถส่งคืนเพื่อการซ่อมแซมเท่านั้น จะไม่รับคืนเงินหรือเปลี่ยนทดแทน .

สินค้าที่ไม่ถูกต้อง/เสียหาย

เราพยายามอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับสินค้าที่คุณสั่งซื้อในสภาพที่สมบูรณ์ หากคุณไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อโปรดติดต่อเรา ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเกิดความเสียหายหรือมีข้อบกพร่องโปรดติดต่อเราทันที .

ราคา

ราคาและความพร้อมของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาไม่รวมภาษีนำเข้าและอากร หากแพคเกจของคุณถูกตรวจสอบและถูกระบุให้มีการเสียภาษีโดยศุลกากรท้องถิ่นของคุณ การชำระเงินเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ .

ประกาศความเป็นส่วนตัว

หมายเหตุ: การสมัครรับข่าวสารในหน้าการลงทะเบียนจะถูกตรวจสอบโดยค่าเริ่มต้น CHAMARIPA เคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่นี่: https://www.chamaripashoes.com/privacy-policy.html

ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน
Gergana Enterprises Limite
ADDRESS: 20 Gialtas, Agios Nicolaos, PC3100, Limassol, Cyprus